for sale
 

Huifwagens en de openbare weg.

Een veelgestelde vraag is of deze wagens ook op de openbare weg mogen.

De wagens mogen op de openbare weg omdat ze voldoen aan de wettelijke basis van 6 km/per uur.
 
Hieronder artikel 5.6.1 van de RDW waarin het volgende vermeld is:

Artikel 5.6.1

1. De bromfiets moet in overeenstemming zijn met de op het voor het voertuig afgegeven kentekenbewijs en in het kentekenregister omtrent het voertuig vermelde gegevens.

2. Het voertuigidentificatienummer is op een vast voertuigdeel ingeslagen en goed zichtbaar.

3. De kentekenplaat is voorzien van het in artikel 5 van het Kentekenregelement voorgeschreven goedkeuringsmerk en moet deugdelijk aan de achterzijde van het voertuig zijn bevestigd.

4. Het kenteken is goed leesbaar en de kentekenplaat is niet afgeschermd.

5. Het eerste, derde en vierde lid is niet van toepassing op motorvoertuigen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van ten hoogste 6 km/per uur en motorvoertuigen die bestemd zijn om door een voetganger te worden meegevoerd.