for sale
 

Algemene voorwaarden

 
In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de Metaalunievoorwaarden van toepassing.
 
 
U kunt de Algemene Voorwaarden hier downloaden